Izabelin B

KOŚCIUSZKI 43

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie,

Jesteśmy profesjonalnym organizatorem wyjazdów na międzynarodowe targi, konferencje i kongresy, podróże merytoryczne dla firm. Jedną z naszych specjalności są wyjazdy ogrodnicze. Już od wielu lat organizujemy wyjazdy na wystawy kwiatowe, ogrodnicze, a także wizyty w najpiękniejszych i najsłynniejszych ogrodach i parkach świata.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.